Přednáška o školní zralosti

a

 připravenosti


Dne: 

Čas:

Kde:Vážení rodiče předškoláků (i dětí mladších),

ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu - východ pro vás organizujeme přednášku na téma Školní zralost a připravenost.Obsah přednášky:

Co je školní zralost?

Vstup do školy

Čeho je potřeba si všímat při rozhodování o nástupu dítěte do ZŠ a nebo o odkladu školní docházky, jak můžeme jednotlivé oblasti rozvíjet?

1.      Motorika, grafomotorika, kresba

2.      Zrakové vnímání a paměť

3.      Vnímání prostoru a prostorové představy

4.      Řeč

5.      Sluchové vnímání a paměť

6.      Matematické představy

7.      Sociální dovednosti

8.    Pracovní zralost


Délka přednášky cca 1 hodinu, následně prostor pro dotazy.


Přednášející: Mgr.Kamila Dvořáková, speciální pedagog


Pokud máte o přednášku zájem, prosíme, abyste se nahlásili na své třídě. Děkujeme!

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu