Školní řád a Vnitřní směrnice k zajištění provozu MŠ od 1.9.2020

Vážení rodiče,

od 1.9.2020 je platný nový Školní řád a Vnitřní směrnice k zajištění provozu MŠ.

Žádáme zákonné zástupce dětí, aby si Školní řád a Vnitřní směrnicí přečetli a na začátku školního roku se podepsali na třídách. Děkujeme.

Školní řád a vnitřní směrnice jsou vyvěšeny ve všech šatnách u jednotlivých tříd.

Přílohy

Školní řád MŠ Lodička Šestajovice 2020_2021

Vnitřní směrnice MŠ k zajištění provozu MŠ od 1.9.2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu