Prevence při výskytu vší v naší MŠ


Vážení rodiče!

Na naší školce se občas vyskytují u dětí vši. Po nahlášení výskytu okamžitě informujeme rodiče, aby provedli kontrolu vlasů svých dětí. Několik rodičů se na paní učitelky obrátilo s tím, že už si neví rady, jak se proti tomuto nepříjemnému problému bránit. Mají pocit, že oni udělají poctivě vše pro odstranění vší a následně provedou důslednou kontrolu k eliminaci recidivy. Přesto jim ale po nějaké době děti opět vši domů „donesou“. Přípravky na odvšivení jsou drahé a náročná jsou i další nutná opatření (dezinfekce ložního prádla, oděvů, hraček, nekonečné vysávání). Z tohoto důvodu Vám předkládám k této problematice následující informace, které si prosím, pozorně pročtěte a dodržujte je, abychom společně dospěli k vyřešení situace, která jistě není příjemná nikomu z nás.

Co je veš dětská?

Je to bezkřídlý parazitický hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, bez ohledu na jejich věk. Způsobuje zavšivení neboli pedikulózu. Živí se sáním krve svého hostitele, jinou potravu ani tekutiny nemůže přijímat. Není přenosná na zvířata. Není přenašečem infekčních ani jiných vážných onemocnění. Její přítomnost je vnímána jako nadměrné svědění hlavy, které je způsobné bodáním a pohybem larev či dospělých vší. Škrábání může vést ke vzniku různě silných zánětů pokožky hlavy.

Samička vši dětské, která je dlouhá 2-3,5 mm, klade vajíčka (hnidy) velikosti 0,8 mm a přilepuje je na vlasy těsně u pokožky hlavy. Z nich se během 1 týdne vylíhnou světlé larvy velké cca 1 mm, podobné dospělým vším, které ihned bodají a sají krev. S růstem vlasů se hnidy vzdalují od kůže a obecně platí, že hnidy vzdálené více než 1 cm od pokožky jsou vylíhlé nebo mrtvé. Stále však zůstávají přilepené na vlasech a odrůstají s nimi.

Celý proces od vajíčka po dospělce trvá 17-25 dní. Samička žije 3-5 týdnů a za tuto dobu naklade 50-150 vajíček.

Jak poznáme zavšivení ?

Poznat zavšivení je celkem snadné, upozorní nás svědění kůže hlavy, které nutí děti ke škrábání. Prohlídkou hlavy můžeme pouhým okem nalézt stříbřitě bílá vajíčka přilepená na vlasech, kterých je nejvíce za ušima a v zátylí. Na rozdíl od lupů nejdou snadno vyčesat hřebenem. Ve vlasech je možné vidět i živé lezoucí vši.

Jak se veš dětská přenáší?

Veš nelétá ani neskáče. Přenáší se těsným kontaktem osob v rodině, v kolektivu dětí, zejména ve školkách, školách, při sportovních aktivitách (tělocvična, bazén). K přenosu přispívá také půjčování hřebenů, čepic, šátků, vlasových ozdob, spon, apod.

Jak postupovat při výskytu vši dětské?

Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení.

Pokud při prohlídce hlavy dítěte zjistíte přítomnost dospělých vší, můžete je z mokrých vlasů vyčesat hustým hřebenem (tzv. všiváčkem) a to tak, že dítě skloní hlavu nad umyvadlo nebo čtvrtku bílého papíru a hřebenem táhneme od týla směrem k podložce. Vyčesáváme 3-5 minut.

Ke spolehlivému odstranění hnid z vlasů zatím neexistuje přípravek. Hnidy je možné z části vyčesat hustým hřebenem, jednotlivé vlasy s hnidami vystřihat nebo nechat vlasy s hnidami odrůst. Veš dětská není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 cm.

Jak už bylo řečeno výše, hnidy, které jsou na vlasech vzdáleny více než 1 cm od pokožky, jsou vylíhlé nebo mrtvé. Pokud se kromě nich nenajdou lezoucí vši, nelze dítě považovat za zavšivené.

K likvidaci vší je možné v současné době použít přípravky volně dostupné v lékárnách. Doporučovány jsou prostředky obsahující Tee tree oil. Použití přípravků přesně podle návodu výrobce zajistí likvidaci vší a vyloučí zdravotní rizika. Některé přípravky nelikvidují hnidy, proto je nutná opakovaná aplikace podle návodu výrobce po prvním použití. Aplikaci přípravku by měli provádět rodiče napadených dětí, ale jen v  případech, že ve vlasech skutečně najdou lezoucí vši. Dezinsekčním přípravkem je třeba také ošetřit hřebeny a kartáče, všechny pokrývky hlavy, textilie – ložní povlečení, hračky vyprat (na 60°C) a vyžehlit.

U dítěte, které momentálně nevykazuje známky zavšivení, je třeba po dobu výskytu vší v dětském kolektivu opakovat prohlídku hlavy každé dva dny (alespoň po dobu dvou týdnů). V případě dítěte, u něhož byl výskyt vši dětské zjištěn, je potřeba prohlédnout také ostatní členy rodiny, případně provést jejich odvšivení.

Jaká preventivní opatření je nutno provádět?

Je vhodné, aby rodiče často dětem prohlíželi hlavu. Důkladná prohlídka by měla následovat vždy po návratu dítěte z kolektivního pobytu (MŠ, ZŠ, tělocvična, bazén…) a rovněž před předáním dítěte do MŠ.

Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost neprodleně nahlásit škole a dítě předat do MŠ odvšivené. Paní učitelky pak na základě tohoto upozornění informují rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.

Podle §31 odst.1, písm.a)zákona č.94/1963 Sb.o rodině, v platném znění, je rodič (zákonný zástupce) povinen pečovat o zdraví nezletilého dítěte. Je tedy povinen sledovat i výskyt vší a při zaznamenaném výskytu vší je rovněž povinen zajistit neodkladně odvšivení dítěte specifickým k tomuto účelu určeným registrovaným léčivým přípravkem způsobem stanoveným v návodu tohoto přípravku.

Napadení vší je považováno za infekční onemocnění. Zatajování/nenahlášení změny zdravotního stavu dítěte je považováno za hrubé porušení školního řádu. Porušení školního řádu je důvodem k zahájení správního řízení ve věci ukončení docházky dítěte do MŠ.>

Preventivní opatření ze strany MŠ?

Učitelky samy nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířily pedikulózu na další děti, ale informují co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních dětí (písemné upozornění je vyvěšeno v šatně).

Pokud budou u dítěte nalezeny vši, hnidy, budou rodiče neprodleně telefonicky informováni a vyzváni k vyzvednutí dítěte z MŠ, pokud k tomuto dojde při předání dítěte do MŠ, dítě bude okamžitě vráceno rodiči zpět (viz Školní řád č.j.135/2017/Dvoř.str.11).

Dítěti, u kterého byl nahlášen výskyt vší je vypráno ložní povlečení. Ložní souprava každého dítěte je na začátku školního roku označena jeho značkou a je skladována v lehátkárně v polici na lůžkoviny v oddělené přihrádce. Za běžného provozu je povlečení práno 1x za tři týdny v prádelně v MŠ.V MŠ je zvýšena frekvence vysávání.

Dohlížíme na to, aby si děti nevyměňovaly pokrývky hlavy, aby se nedotýkaly hlavami. S dětmi o prevenci hovoříme a poučujeme je.

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných pedagogických pracovníků

Všem předem děkuji za spolupráci!

Bc.Petra Dvořáková,ředitelka MŠ.

Vyvěšeno: 27.10.2017