16.03.2020

KORONAVIRUS


Vážení rodiče,
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a vyhlášení karantény Vás informuji, že Mateřská škola Šestajovice, po dohodě se zřizovatelem, uzavírá provoz od úterý 17.3.2020 do odvolání.

Od 17.3.2020 bude MŠ vydávat Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy. Potvrzení není možné vydávat dříve než od 17.3., tedy od data, kdy je MŠ zcela uzavřena.

Potvrzení lze:

  • zaslat ELEKTRONICKY - v tomto případě nám na email:info@mslodicka.cz zašlete informaci, na které dítě žádáte potvrzení OČR vystavit a od jakého data (od 17.3., popřípadě později)

  • vyzvednout OSOBNĚ - v tomto případě zavolejte na tel.:607 520 687 nebo 725 019 917, kde se domluvíte na termínu a nahlásíte jméno dítěte (denně od 8:00 - 10:00)

Pokud je to možné, prosíme Vás, abyste upřednostnili ELEKTRONICKOU VARIANTU z důvodu zabránění většímu shlukování a styku s větším počtem osob, které je zakázané.

Uzavření provozu je prozatím stanoveno do odvolání.

Doporučený postup pro podání žádosti ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy:

Část A.tiskopisu vyplňuje školské zařízení

Část B.tiskopisu vyplňuje rodič:

  • elektronicky obdržený tiskopis od školského zařízení může rodič bez zbytečného odkladu přeposlat technicky vhodným způsobem (e-mailem) pro informaci svému zaměstnavateli (jako doklad o překážce v práci - "omluvenku"

  • pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného je však třeba, aby rodič školou zaslaný elektronický tiskopis vyplnil, podepsal a odeslal, a to buďto:

  1. kompletně elektronicky, má-li k tomu technický prostředek (kvalifikovaný elektronický   podpis,

  2. pokud však rodič (žadatel) elektronický podpis nemá, může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat, nascenovat (případně vyfotit) a poslat elektronicky zaměstnavateli emailem

  3. anebo může tiskopis vytisknout, vyplnit, podepsat a zaměstnavateli předat fyzicky.


Část C.tiskopisu vyplňuje zaměstnavatel


Případné dotazy budou vyřízeny na telefonních linkách: 725 019 917 a 607 520 687.

Děkujeme Vám za pochopení a spolupráci.
Mgr. Petra Dvořáková, ředitelka školy.

Přílohy

hygiena_rukou

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu