VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠESTAJOVICE 2019/2020


Informativní schůzka pro rodiče přijatých dětí se koná v pondělí 24.6.2019

od 16.00 hodin ve třídě Kašpárků (hlavní budova, vchod B u branky, 1.patro).


Program:

  • informace k nástupu dětí narozených po 1.9.2016

  • informace k provozu a režimu MŠ ve školním roce 2019/2020

  • informace k rozdělení dětí do tříd

  • vyzvednutí platebních lístků na školné a stravné

Ředitelka Mateřské školy Šestajovice, v souladu s ustanovením §34, §165 odst. 2, písmene b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., (Správní řád) v platném zění, rozhodla, že vyhovuje žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 do Mateřské školy Šestajovice, okres Praha - východ, Pohádková 1, 250 92 Šestajovice a to takto:

Pořadí:    Registrační číslo dítěte:   Rozhodnutí:
1.             57                                      přijat
2.             4                                        přijat
3.             53                                      přijat
4.             63                                      přijat
5.             27                                      přijat
6.             62                                      přijat
7.             8                                        přijat
8.             22                                      přijat
9.             36                                      přijat
10.           20                                      přijat
11.           46                                      přijat
12.           39                                      přijat
13.           13                                      přijat
14.           18                                      přijat
15.           47                                      přijat
16.           58                                      přijat
17.           59                                      přijat
18.           33                                      přijat
19.           16                                      přijat
20.           14                                      přijat
21.           57                                      přijat
22.           19                                      přijat
23.           29                                      přijat
24.           40                                      přijat
25.           30                                      přijat
26.           24                                      přijat
27.           32                                      přijat
28.           23                                      přijat
29.           61                                      přijat
30.           54                                      přijat
31.           7                                        přijat
32.           55                                      přijat
33.           45                                      přijat
34.           26                                      přijat
35.           17                                      přijat
36.           43                                      přijat
37.           44                                      přijat
38.           38                                      přijat
39.           35                                      přijat
40.           21                                      přijat
41.           42                                      přijat
42.           41                                      přijat
43.           5                                        přijat
44.           31                                      přijat
45.           34                                      přijat
46.           12                                      přijat
47.           60                                      přijat
48.           1                                        přijat
49.           15                                      přijat
50.           6                                        přijat
51.           37                                      přijat
52.           3                                        přijat
53.           2                                        přijat
54.           64                                      přijat
55.           50                                      přijat
56.           52                                      přijat
57.           49                                      přijat

1.            25                               přijat k individuálnímu vzdělávání
2.            28                               přijat k individuálnímu vzdělávání
3.            48                               přijat k individuálnímu vzdělávání


Vyvěšeno dne: 10.6.2019             Bc. Petra Dvořáková, ředitelka MŠOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu