ZÁPIS DO MŠ 2019/2020


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se koná dne:


16. 5. 2019 od 13:00 - 17:00 hodin.

V tomto dni se zákonný zástupce dostaví do MŠ, kde odevzdá vyplněnou Žádost o přijetí, Evidenční list potvrzený pediatrem a Informace pro rodiče ve věci přijetí dítěte do MŠ. Dále je nutné přinést rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte Elektronického předzápisu.
Na webu: www.eletronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní:


https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/sestajovice

Systém bude otevřený v době od 15.4. až do  15.5.2019


Žádost, Evidenční list a Informace pro rodiče si lze vytisknout v rámci elektronického předzápisu nebo vyzvednout v naší mateřské škole dne:

25.4.2019 v čase 9:00 - 11:00 a 14:30 - 16:00 hodin.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete rezervovat čas, kdy se k zápisu dostavíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.


Děti jsou přijímány podle následujících kritérií:

  • dovršení 5 let věku k 31. 8. 2019 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  •  dovršení 4 let věku k 31. 8. 2019 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  • dovršení 3 let věku k 31. 8. 2019 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  • věk dítěte od nejstaršího - splňují-li všechny děti stanovené podmínky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

čtvrtek 25. 4. 2019

Tento den je možnost si prohlédnout naši mateřskou školu a navštívit jednotlivé třídy v čase:
  • 9:00 - 10:00

Od 10:10 hod. schůzka s ředitelkou MŠ ve třídě Kašpárci (hlavní budova 1.patro)


  • 14:30 - 15:30

Od 15:40 schůzka s ředitelkou MŠ ve třídě Kašpárci (hlavní budova 1.patro)


Navštívit je možné třídy i na detašovaných pracovištích - třída Vodníčci nad tělocvičnou, třída Rybičky v nové budově ZŠ Šestajovice.

Ve všech třídách budete mít možnost se zapojit do vzdělávací nabídky a do dění MŠ.


Těšíme se na Vás.

Tým pedagogů MŠ.