Přihlášení

Zápis k docházce do Mateřské školy Šestajovice od následujícího školního roku 2021/2022 se koná v období od 2.5. - 16.5.2021. Blližší informace budou umístěny na webu MŠ v březnu.