Přednáška o školní zralosti a připravenosti

Dne:...

Čas:...

Kde:...

Vážení rodiče předškoláků (i dětí mladších),
ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu - východ pro vás organizujeme přednášku na téma Školní zralost a připravenost.

Obsah přednášky

  • Co je školní zralost?
  • Vstup do školy.
  • Čeho je potřeba si všímat při rozhodování o nástupu dítěte do ZŠ a nebo o odkladu školní docházky? Jak můžeme jednotlivé oblasti rozvíjet?
  1. Motorika, grafomotorika, kresba
  2. Zrakové vnímání a paměť
  3. Vnímání prostoru a prostorové představy
  4. Řeč
  5. Sluchové vnímání a paměť
  6. Matematické představy
  7. Sociální dovednosti

Délka přednášky cca 1 hodinu, následně prostor pro dotazy.


Přednášející: Mgr.Kamila Dvořáková, speciální pedagog.

Pokud máte o přednášku zájem, prosíme, abyste se nahlásili na své třídě. Děkujeme!