Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT

Šablony III pro Mateřskou školu Šestajovice,
okres Praha-východ


Projekt realizovaný v rámci výzvy MŠMT OPVVV 02_20_080 Šablony III – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování s názvem: „Mateřská škola Lodička“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání  podporou profesního růstu a vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytnout personální podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.


Realizace projektu: 1.12.2020 – 30.11.2022