23.04.2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MŠMT

Šablony pro Mateřskou školu Šestajovice, okres Praha –východ


Projekt realizovaný v rámci výzvy MŠMT OPVVV 02_18_063 Šablony II – podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování s názvem: „Mateřská škola Lodička“ je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání  podporou profesního růstu a vzdělávání pedagogických pracovníků a poskytnout personální podporu dětem ohroženým školním neúspěchem.


Realizace projektu: 1.9.2018 – 7.11.2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu