Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávánílogo

Naše škola realizuje projekt: MŠ Šestajovice - Šablony OP JAK
reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006778

Výzva č. 02_22_002 pro Šablony pro MŠ a ZŠ I
Operační program Jan Amos Komenský


Projekt je zaměřen na následující témata:
•    Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
•    Profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání


Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.
https://strednipolabi.cz/