Začít spolu


"ZAčít spolu"

Od roku 2018 naše škola vzdělává děti podle programu Začít spolu.

Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání po děti předškolního a mladšího školního věku. Vzdělávací program je realizován v ČR od r.1994.

V České republice je jediným držitelem licence a práv na šíření vzdělávacího programu Začít spolu organizace Step by Step ČR, o.p.s..

Většina pedagogů naší školy se účastnila týdenních letních škol v programu Začít spolu v Kadani, v Brně a v Sezimově Ústí. Dále se sebevzděláváme a inspirujeme se návštěvami předškolních zařízení, které již program realizují.

Od školního roku 2019/2020 naše MŠ ve spolupráci se Step by Step organizuje semináře DEN VE TŘÍĎE ZAČÍT SPOLU.

V červnu 2020 naše MŠ a Step by Step organizuje Letní školu pro začínající učitele v programu Začít spolu.


principy a filozofie vzdělávacího programu začít spolu

 • cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí
 • nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností
 • orientujeme se na dítě (podporujeme individuální rozvoj, spolupráci)
 • rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školky
 • pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek a učitelů
 • největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení

CO na Vás čeká?

Den ve třídě

Ranní úkol

 • před vstupem do třídy čeká na děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol
 • úkol se vztahuje k právě probíranému tématu
 • úkol podporuje spolupráci dítěte s rodičem a procvičuje různé dovednosti

Ranní kruh

 • zde se odehrávají třídní rituály (vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků, plánování činností apod.)
 • podpora respektu k mluvčímu, nasouchání jeden druhému, dodržování společně domluvených pravidel, vyjadřování svých pocitů a názorů

Práce v centrech aktivit (CA)

 • jedná se o integrovanou tematickou výuku v tzv.centrech aktivit
 • činnosti v CA se vztahují k aktuálnímu tématu
 • činnosti jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení  potřeby dětí
 • CA si děti vybírají podle předem dohodnutých pravidel
 • v jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech

Nejčastější centra aktivit:

Ateliér, knihy a písmena, domácnost, pokusy a objevy, voda a písek, dílna, kostky, drobné a manipulační hry, dramatické hry a divadlo, hudba.

CA Ateliér CA Domácnost
CA Drobné a manipulační hry CA Knihy a písmena
CA Kostky CA Pokusy a objevy

Zobrazit celou fotogalerii center aktivit

Hodnotící kruh

 • na závěr dne se všichni opět sejdeme v kruhu
 • děti  představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, sdílejí si zkušenosti, dávají doporučení dalším skupinách, které budou v centru pracovat
 • učí se hodnotit a prezentovat svoji práci, ale také ocenit druhé

Práce s pravidly

 • pravidla pro společné soužití a pro práci si vytvářejí děti samy na začátku školního roku, popřípadě v průběhu roku
 • dohodnutá pravidla vedou děti k samostatnosti a zodpovědnosti

Propojení školy s okolním světem

 • samozřejmostí je propojení vzdělávacího tématu s reálným životem mimo školu
 • děti ve spolupráci a dohodě s učitelkami plánují a realizují exkurze, procházky, výlety, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých lokalit a institucí

než něco vyhodíte.....

Školka bude potřebovat mnoho materiálů a věciček do center aktivit, proto prosíme, nic nevyhazujte....

Např.: knihy, dětské časopisy, starší časopisy a noviny na prohlížení a vystřihování, balící papír, pohlednice, písmena z různých materiálů (molitan, pryž, papír, smirek), papíry různých barev a velikostí, korálky, knoflíky, látky, stužky, klubíčka vlny a nití, korkové zátky, brčka, špejle, krabičky od různého zboží, přírodniny - kamínky, mušle, kousky kůry, mechu, listy, šišky, luštěniny, semena rostlin, provázky, měřidla objemu a délky a další...

Děkujeme!

Tým pedagogů MŠ Lodička Šestajovice.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu