Začít spolu

principy a filozofie vzdělávacího programu

 • cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí
 • nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností
 • orientujeme se na dítě (podporujeme individuální rozvoj, spolupráci)
 • rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školky
 • pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek a učitelů
 • největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení

"Začínáme spolu od 3.9."

Naše školka začíná od 3.9.2018 začleňovat do vzdělávacího programu prvky programu Začít spolu.

Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání po děti předškolního a mladšího školního věku. Vzdělávací program je realizován v ČR od r.1994.

Jediným držitelem licence a práv na šíření Vzdělávacího programu Začít spolu v ČR je Step by Step ČR, o.p.s.

Většina učitelek naší školky se o prázdninách účastnila týdenní letní školy v programu Začít spolu v Kadani a v Brně. Dále se budeme sebevzdělávat a inspirovat návštěvami MŠ, které již program realizují.


CO na Vás čeká?

Den ve třídě

Ranní úkol

 • před vstupem do třídy čeká na děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol
 • úkol se vztahuje k právě probíranému tématu
 • úkol podporuje spolupráci dítěte s rodičem a procvičuje různé dovednosti

Ranní kruh

 • zde se odehrávají třídní rituály (vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků, plánování činností apod.)
 • podpora respektu k mluvčímu, nasouchání jeden druhému, dodržování společně domluvených pravidel, vyjadřování svých pocitů a názorů

Práce v centrech aktivit (CA)

 • jedná se o integrovanou tematickou výuku v tzv.centrech aktivit
 • činnosti v CA se vztahují k aktuálnímu tématu
 • činnosti jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení  potřeby dětí
 • CA si děti vybírají podle předem dohodnutých pravidel
 • v jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech

Nejčastější centra aktivit:

Ateliér, knihy a písmena, domácnost, pokusy a objevy, voda a písek, dílna, kostky, drobné a manipulační hry, dramatické hry a divadlo, hudba.

CA Ateliér CA Domácnost
CA Drobné a manipulační hry CA Knihy a písmena
CA Kostky CA Pokusy a objevy

Zobrazit celou fotogalerii center aktivit

Hodnotící kruh

 • na závěr dne se všichni opět sejdeme v kruhu
 • děti  představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč, sdílejí si zkušenosti, dávají doporučení dalším skupinách, které budou v centru pracovat
 • učí se hodnotit a prezentovat svoji práci, ale také ocenit druhé

Práce s pravidly

 • pravidla pro společné soužití a pro práci si vytvářejí děti samy na začátku školního roku, popřípadě v průběhu roku
 • dohodnutá pravidla vedou děti k samostatnosti a zodpovědnosti

Propojení školy s okolním světem

 • samozřejmostí je propojení vzdělávacího tématu s reálným životem mimo školu
 • děti ve spolupráci a dohodě s učitelkami plánují a realizují exkurze, procházky, výlety, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých lokalit a institucí

než něco vyhodíte.....

Školka bude potřebovat mnoho materiálů a věciček do center aktivit, proto prosíme, nic nevyhazujte....

Např.: knihy, dětské časopisy, starší časopisy a noviny na prohlížení a vystřihování, balící papír, pohlednice, písmena z různých materiálů (molitan, pryž, papír, smirek), papíry různých barev a velikostí, korálky, knoflíky, látky, stužky, klubíčka vlny a nití, korkové zátky, brčka, špejle, krabičky od různého zboží, přírodniny - kamínky, mušle, kousky kůry, mechu, listy, šišky, luštěniny, semena rostlin, provázky, měřidla objemu a délky a další...

Děkujeme!

Tým pedagogů MŠ Lodička Šestajovice.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu