Začít spolu

"Začít spolu"Od roku 2018 naše škola vzdělává děti podle programu Začít spolu.

Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání po děti předškolního a mladšího školního věku. Vzdělávací program je realizován v ČR od r.1994.

V České republice je jediným držitelem licence a práv na šíření vzdělávacího programu Začít spolu organizace Step by Step ČR, o.p.s..

Všichni pedagogové jsou proškoleni v akreditovaném programu Začít spolu.

Od školního roku 2019/2020 naše MŠ ve spolupráci se Step by Step organizuje semináře DEN VE TŘÍĎE ZAČÍT SPOLU.

MŠ Šestajovice a Step by Step organizuje Letní školy pro začínající učitele v programu Začít spolu.

Principy a filozofie vzdělávacího programu začít spolu

 • Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí.
 • Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností.
 • Orientujeme se na dítě (podporujeme individuální rozvoj, spolupráci).
 • Rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školky.
 • Pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek a učitelů.
 • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

Co na Vás čeká?

Den ve třídě

Ranní úkol

 • před vstupem do třídy čeká na děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol
 • úkol se vztahuje k právě probíranému tématu
 • úkol podporuje spolupráci dítěte s rodičem a procvičuje různé dovednosti

Ranní kruh

 • zde se odehrávají třídní rituály (vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků, plánování činností apod.)
 • podpora respektu k mluvčímu, naslouchání jeden druhému, dodržování společně domluvených pravidel, vyjadřování svých pocitů a názorů

Práce v centrech aktivit (CA) - nepřímo řízené činnosti (RVP PV)

 • jedná se o integrovanou tematickou výuku v Centrech aktivit
 • činnosti v CA se vztahují k aktuálnímu tématu
 • činnosti jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly učení  a potřeby dětí
 • CA si děti vybírají podle předem dohodnutých pravidel
 • v jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech

Hodnotící kruh

 • na závěr dne se všichni opět sejdeme v kruhu
 • děti  představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo/nedařilo a proč, sdílejí svoje zkušenosti, inspirují další děti, které budou v centru pracovat
 • učí se hodnotit a prezentovat svoji práci, ale také ocenit druhé

Centra aktivit:

Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Voda a písek, Dílna, Kostky a doprava, Manipulační a stolní hry, Divadlo, Hudba, Pohyb.

CA Ateliér CA Domácnost
CA Drobné a manipulační hry CA Knihy a písmena
CA Kostky CA Pokusy a objevy

Zobrazit celou fotogalerii center aktivit

Práce s pravidly

 • pravidla pro společné soužití a pro práci si vytvářejí děti samy na začátku školního roku, popřípadě v průběhu roku
 • dohodnutá pravidla vedou děti k samostatnosti a zodpovědnosti

Propojení školy s okolním světem

 • samozřejmostí je propojení vzdělávacího tématu s reálným životem mimo školu
 • děti ve spolupráci a dohodě s učitelkami plánují a realizují exkurze, procházky, výlety, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých lokalit a institucí

Než něco vyhodíte.....

Školka bude potřebovat mnoho materiálů a věciček do center aktivit, proto prosíme, nic nevyhazujte....

Např.: knihy, dětské časopisy, starší časopisy a noviny na prohlížení a vystřihování, balící papír, pohlednice, písmena z různých materiálů (molitan, pryž, papír, smirek), papíry různých barev a velikostí, korálky, knoflíky, látky, stužky, klubíčka vlny a nití, korkové zátky, brčka, špejle, krabičky od různého zboží, přírodniny - kamínky, mušle, kousky kůry, mechu, listy, šišky, luštěniny, semena rostlin, provázky, měřidla objemu a délky a další...

Děkujeme!

Tým pedagogů MŠ Lodička Šestajovice.