Harmonogram dne

Den v naší školce


7.00 -7.50      Příchody dětí a ranní úkol

7.00 - 7.50     Scházení  dětí ze třídy Vodníčků (Tělocvična) a Rybiček (budova ZŠ) ve svojí třídě

7.00 - 7.30     Scházení  dětí na hlavní budově v přízemních třídách (třídy z 1.patra do přízemí)

7.30                Rozchod dětí na hlavní budově do svých tříd

8.00                Uzamčení budovy


7.00 - 8.30      Volné hry a činnosti v centrech aktivit


8.30 - 8.40      Ranní kruh


8.40 - 9.00      Ranní cvičení, dechová cvičení, relaxace


9.00 - 9.20      Dopolední svačinka


9.20 - 9.50      Hry a činnosti na dané téma v centrech aktivit + hodnotící kruh


10.00 - 11.55  Pobyt venku, na zahradě, vyjma extrémních venkovních podmínek ( 3.st.znečištění vzduchu, mráz - 10°C, déšt)


12.00 - 12.30  Doba oběda


12.30 - 13.00  Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů, volné hry a činnosti v centrech aktivit


13.00 - 14.00  Doba odpočinku - četba pohádek, poslech relaxační hudby


14.00 - 14.20  Odpolední svačinka


14.20 - 16.50  volné hry a činnosti v centrech aktivit, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě, nabídka  kroužků


15.00 - 16.50  Odchody dětí

15.00               Rozchod dětí ze třídy Kašpárků do ostatních tříd na hlavní budově

16.30 - 16.50  Scházení dětí na hlavní budově v přízemních třídách


17.00               Konec provozní doby školy, uzamčení budovy


Časové rozvržení je orientační, kromě příchodů a odchodů, s přihlédnutím na individuální potřeby dětí a aktuální změny.Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu