Harmonogram dne

Den v naší školce


7.00 -7.50      Odemčení budovy, příchody dětí

7.00 - 7.50     Scházení  dětí ze třídy Vodníčků (Tělocvična) ve svojí třídě

7.00 - 7.30    Scházení  dětí na hlavní budově v přízemních třídách (třídy z 1.patra do přízemí)

7.30               Rozchod dětí na hlavní budově do svých tříd

8.00                Uzamčení budovy


7.00 - 8.30      Program spontánních i řízených skupinových i individuálních her a činností dle programu třídy a školy


8.30 - 9.00      Ranní cvičení, dechová cvičení, relaxace


9.00 - 9.30      Dopolední svačinka


9.15 - 9.45      Pokračování spontánních a řízených her a aktivit, další realizace pedagogických cílů dle třídního programu


9.45 - 11.45  Pobyt venku, na zahradě, vyjma extrémních venkovních podmínek ( 3.st.znečištění vzduchu, mráz - 10°C, déšt)


12.00 - 12.30  Doba oběda


12.30 - 13.00  Vyzvedávání dětí, které jdou po obědě domů


12.30 - 13.00  Hygiena, prohlížení knížek, časopisů, relaxační hry


13.00 - 14.00  Doba odpočinku - četba pohádek, poslech CD, předškoláci - nabídka kroužků


14.00 - 14.30  Hygiena, odpolední svačinka


14.30 - 16.50  Program her a činností ve skupinách i individuálně dle třídních programů, volné hry, kreslení, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě, nabídka pohybových kroužků


15.00 - 16.50  Odchody dětí

15.30               Rozchod dětí ze třídy Kašpárků do ostatních tříd

16.30 - 16.50  Scházení dětí na hlavní budově v přízemních třídách


17.00              Konec provozní doby školy, uzamčení budovy


Časové rozvržení je orientační, kromě příchodů a odchodů, s přihlédnutím na individuální potřeby dětí a aktuální změny.