denní režim školy:

7.00 -7.50      Příchody dětí a ranní úkol s rodičem

8.00                Uzamčení budovy


7.00 - 8.15      Volné hry, ranní rituály


8.15 - 9.45      Komunitní kruh, hudební a pohybová chvilka, svačinka, vzdělávací a zájmové činnosti v    centrech aktivit


10.00 - 11.50  Pobyt venku, na zahradě, pohybové hry a aktivity (pobyt venku se nekoná extrémních venkovních podmínkách ( 3.st.znečištění vzduchu, mráz - 10°C, déšt)


12.00 - 12.30  Oběd


12.30 - 13.00   Volné hry dětí


13.00 - 14.00  Doba odpočinku, relaxace - četba pohádek, poslech relaxační hudby, minim.doba odpočinku je pro všechny děti 0,5 hodiny, práce s předškoláky


14.00 - 14.30  Odpolední svačinka


14.30 - 16.50  volné hry, činnosti dle vlastního výběru dětí, dokončování projektů, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě, kroužky


15.00 - 16.50  Odchody dětí


17.00               Konec provozní doby školy, uzamčení budovy


Režim dne je zejména postaven na časech jídel.
Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.

časový rozvrch odchodů:

Odchody dětí po obědě: 12:30 - 13:00
Odchody dětí po odpolední svačině: 15:00 - 16:50Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu