Akce školy

V tomto školním roce bychom chtěli uskutečnit tyto akce. Termíny budou upřesněny.

Září

Brigáda s rodiči na zahradě MŠ 


Říjen

Dendrologická zahrada - výlet
Halloweenská dílnička
Drakiáda s rodiči


Listopad

Strašidelná zahrada
23.11. od 17.00 Vánoční dílnička a rozsvícení vánočního stromečku 

Prosinec

5.12. Mikulášská nadílka
7.12. Peklo Čertovina - celoškolkový výlet
8.12. a 9.12. Vánoční pohádka (Divadélko Ze skříně)
Vánoční slavnost pro rodiče

Leden

Mobilní planetárium v MŠ

Únor

Řemeslné dílny

Karneval ve třídě

Březen

Návštěva knihovny
Čtení rodičů/prarodičů v MŠ
Návštěva ZŠ

Duben

5.4. Jarní dílnička
Den Země

28.4. Čarodějnický rej ve třídách dopoledne

Květen

Bee-happy -se včelkami o včelách
Návštěva zemědělského družstva Jirny
Fotografování tříd a skupinek
22.-26.5. Škola v přírodě - předškoláci


Červen

Celodenní výlet do parku Mirákulum
Pasování předškoláků + spaní ve školce pro předškoláky
14.6. Bubnování v MŠ