Třída Čertíci

Paní učitelky

Marie Bartošová
Marie Křížová

Třídní E-mail: mslodickacertici@seznam.cz

Třída Čertíci

Děti ve věku 3 - 4 let. Třída věkově homogenní a na naší školce nejmladší. Zde se sešly nové děti přijaté zápisem. U dětí, které nastoupí poprvé do MŠ bude probíhat adaptace na nové prostředí.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu