Mateřská škola šestajovice, okres Praha - východ

Zřizovatel: Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovice

Provozní doba

Provozní doba školy je od 7.00 - 17.00 hod.

vnitřní uspořádání školy

MŠ Šestajovice je obecní pětitřídní mateřská škola. Kapacita školy je 145 dětí.Ve 4 třídách (Čertíci, Skřítci, Dráčci a Kašpárci) na hlavní budově (Pohádková 1) je zapsáno 25 dětí na každé třídě. V detašované třídě Vodníčků nad obecní tělocvičnou je zapsáno 20 dětí. V nové budově ZŠ Šestajovice je detašovaná třída MŠ Rybičky, zde je zapsáno 25 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Od tohoto rozdělení se odvíjí vzdělávací program školy a zejména třídní vzdělávací programy. Zařazování do tříd je ovlivňováno věkovým složením dětí daného školního roku.


Charakteristika tříd na školní rok 2018-2019

Čertíci

(Pohádková ul.,hlavní budova, vchod B, přízemí)

Děti ve věku 3 - 4 let. Třída věkově homogenní. Zde se sešly nové děti přijaté zápisem. U dětí, které nastoupí poprvé do MŠ bude probíhat adaptace na nové prostředí.

Skřítci

(Pohádková ul.,hlavní budova, vchod A, přízemí)

Děti ve věku 3 - 4 let. Třída věkově homogenní. Zde se sešly nové děti přijaté zápisem. U dětí, které nastoupí poprvé do MŠ bude probíhat adaptace na nové prostředí.

Dráčci

 (Pohádková ul.,hlavní budova, vchod A, 1.patro)

Třída heterogenní (předškoláci + děti s odkladem školní docházky + čtyřleté děti). Děti ve věku 4- 6 let. Zde jsou děti s odkladem školní docházky, předškoláci a děti ve věku 4 let. U předškoláků bude probíhat Program přípravy na školu "Těším se do školy" (rozšíření školního vzdělávacího programu). U dětí s OŠD se zaměřujeme na podporu a posílení oslabených oblastí.


Kašpárci

 (Pohádková ul.,hlavní budova, vchod B, 1.patro)

Třída předškolní + děti s odkladem školní docházky. Děti  ve věku 6 -  7 let. Individuální sledování dětí s OŠD (odklad školní docházky). Program přípravy na školu "Těším se do školy" (rozšíření školního vzdělávacího programu).

Rybičky

 (detašovaná třída: U Váhy 1001, nová budova ZŠ, vchod vpravo, přízemí))

Třída v budově ZŠ Šestajovice, Tel.:

Třída předškolní + děti s odkladem školní docházky. Děti  ve věku 6 -  7 let. Individuální sledování dětí s OŠD (odklad školní docházky). Program přípravy na školu "Těším se do školy" (rozšíření školního vzdělávacího programu).


Vodníčci

(budova obecní tělocvičny Šestajovice, U Váhy 1000, vchod vpravo - červená přístavba)

Třída v Tělocvičně Šestajovice, Tel.: 773 070 934

Děti ve věku 4 - 5 let. Třída věkově homogenní. Zde se sešly i děti přijaté zápisem. U dětí, které nastoupí poprvé do MŠ bude probíhat adaptace na nové prostředí.


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu