Přihlášení
Uživatel
Heslo
Odeslat

Mateřská škola šestajovice, okres Praha - východ

Zřizovatel: Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovice

Provozní doba

Provozní doba školy je od 7.00 - 17.00 hod.

vnitřní uspořádání školy

MŠ Šestajovice je obecní pětitřídní mateřská škola. Kapacita školy je 120 dětí.Ve 4 třídách je zapsáno 25 dětí, v páté, detašované třídě nad tělocvičnou, je zapsáno 20 dětí. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Od tohoto rozdělení se odvíjí vzdělávací program školy a zejména třídní vzdělávací programy. Zařazování do tříd je ovlivňováno věkovým složením dětí daného školního roku.


Charakteristika tříd na školní rok 2017-2018

Čertíci

(Pohádková ul.,hlavní budova, vchod B, přízemí)

Děti ve věku 3 - 4 let. Třída věkově homogenní a na naší školce nejmladší. Zde se sešly nové děti přijaté zápisem. U dětí, které nastoupí poprvé do MŠ bude probíhat adaptace na nové prostředí.

Skřítci

(Pohádková ul.,hlavní budova, vchod A, přízemí)

Třída heterogenní.Děti ve věku 4- 6 let. V tomto věku bývají mezi dětmi velké rozdíly, proto budeme klást velký důraz na individuální práci. Zde se sešly nové děti přijaté zápisem, předškoláci i nepředškoláci. U dětí, které nastoupí poprvé do MŠ bude probíhat adaptace na nové prostředí. U předškoláků bude probíhat Program přípravy na školu "Těším se do školy" (rozšíření školního vzdělávacího programu).

Dráčci

 (Pohádková ul.,hlavní budova, vchod A, 1.patro)

Třída předškolní. Děti ve věku 6 let. U předškoláků bude probíhat Program přípravy na školu "Těším se do školy" (rozšíření školního vzdělávacího programu).


Kašpárci

 (Pohádková ul.,hlavní budova, vchod B, 1.patro)

Třída předškolní + děti s odkladem školní docházky. Děti  ve věku 6 -  7 let. Individuální sledování dětí s OŠD (odklad školní docházky). Program přípravy na školu "Těším se do školy" (rozšíření školního vzdělávacího programu).

Vodníčci

(budova Tělocvičny Šestajovice, U Váhy 1000, vchod vpravo - červená přístavba)

Třída v Tělocvičně Šestajovice, Tel.: 773 070 934

Třída předškolní. Děti ve věku 6 let. U předškoláků bude probíhat Program přípravy na školu "Těším se do školy" (rozšíření školního vzdělávacího programu).