Bezpečnostní zámkový systém na hlavní budově MŠ


Vážení rodiče,

na hlavní budově MŠ (Pohádková 1) je nainstalován a zprovozněn bezpečnostní zámkový systém.

Jak naše zámky fungují v době příchodů a odchodů


VCHOD A (vzdálenějsí od branky)

Třída Skřítci, přízemí (provoz třídy od 7:00 - 17:00)


Po - Pá
7.00 - 17.00 zvoňte na Skřítky

Třída Dráčci, 1.patro (provoz třídy od 7:30 - 16:30)

Od 7.00 - 7.30 se děti scházejí ve třídě Skřítků
Od 16.30 - 17.00 se děti rozcházejí ze třídy Skřítků
Po - Pá
7.00 - 7.30 zvoňte na Skřítky
7.30 - 16.30 zvoňte na Dráčky
16.30 - 17.00 zvoňte na Skřítky

VCHOD B (u branky)

Třída Čertíci, přízemí (provoz třídy od 7:00 - 17:00)

Po - Pá
7.00 - 17.00 zvoňte na Čertíky

Třída Kašpárci, 1.patro
Provoz třídy:
Po, St - Pá od 7.30 - 15.30
Út od 7.30 - 15.15
Po - Pá 7.00 - 7.30 se děti scházejí ve třídě Čertíků
Od 15.30 - 17.00 zvoňte na třídy odkud se děti rozcházejí

Po, St - Pá
7.00 - 7.30 zvoňte na Čertíky
7.30 -15.30 zvoňte na Kašpárky
15.30 - 17.00 zvoňte do tříd odkud se Kašpárci rozcházejí

Út

7.00 - 7.30 zvoňte na Čertíky
7.30 -15.15 zvoňte na Kašpárky
15.15 - 17.00 zvoňte do tříd odkud se Kašpárci rozcházejí

Tělocvična - detašovaná třída Vodníčci
provoz třídy:
pondělí od 7.00 - 16.15
út - pá od 7.00-16.30
Od 16.30 - 17.00 se děti rozcházejí ze třídy Čertíků

Po
16.15-17.00 zvoňte na Čertíky

Po - Pá

16.30 - 17.00 zvoňte na Čertíky

Jak naše zámky fungují, jak se dozvoníte na třídu

  • po zazvonění se po chvíli ozve pípnutí, v tuto chvíli teprve začne zvonit telefon na třídě a paní učitelce se objevíte na videotelefonu
  • pokud Vás paní učitelka identifikuje, zmáčkne bzučák, kterým Vás vpustí dovnitř, pokud nebude možná identifikace, zvedne paní učitelka sluchátko

Aby bezpečnostní systém plně fungoval, žádáme Vás, abyste nenechávali dveře dokořán otevřené a vždy je za s sebou zavřeli, zároveň abyste nevpouštěli do budovy cizí osoby.

Doby příchodů a odchodů dětí se zavedením zámkového systému nemění, žádáme Vás, abyste je i nadále dodržovali.


Děkujeme Vám za spolupráci a též za trpělivost při zavádění nového systému!

ředitelka MŠ                                                                                                    vyvěšeno:31.8.2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu