Naše školka stále potřebuje penízky

Příspěvky, finanční dary, které budou použity na vybavení MŠ:
  • hračky
  • výtvarný materiál
  • cvičební pomůcky
  • metodické pomůcky
  • koloběžky, traktory

 prosíme zasílejte na:

  • č.ú.43-7690420257/0100
  • do zprávy pro příjemce uveďte: Dar MŠ + vaše jméno

Následně vám bude vystavena Darovací smlouva.

Za jakoukoliv částku, kterou zašlete na účet mateřské školky velmi děkujeme!