Školné (úplata za vzdělávání)


je stanovena na školní rok 2020/2021 s platností od 1.9.2020:


  • v částce 460 Kč měsíčně
  • platbu proveďte vždy do 15.dne v měsíci (pokyny k platbám jsou uvedeny níže)
Dětem, které dovrší do 31.8.2021 věku 6 let (předškoláci) a dětem s odkladem školní  je poskytováno vzdělávání  bezúplatně.

Způsob platby:

  • pokyny k platbám obdržíte e-mailem nebo nejpozději v den nástupu do MŠ (variabilní symbol, termíny...)

  • první platba k 15.9.2020, poslední platba k 15.6.2021 - celkem 10 plateb.

  • č.ú.: 43-7690420257/0100 (nezapomeňte uvádět předčíslí účtu s pomlčkou, tedy 43-)
  • nezapomeňte uvést variabilní symbol, který obdržíte na předpise, popřípadě do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno svého dítěte

Upozornění:

  • čísla účtů pro platbu školného a stravného jsou odlišná,prosíme, abyste platby neposílali dohromady
  • rovněž vás žádáme, abyste platby posílali měsíčně a ne např.na tři měsíce dopředu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu