Stravné


Dne 1.ledna 2012 nabyla účinnosti vyhláška č.463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb.,o školním stravování. Finanční limity na nákup potravin ve všech věkových kategoriích byly navýšeny a to v souvislosti se zvýšením sazby DPH u potravin.


Výše stravného na školní rok 2020/2021:

  • děti do 6ti let                                     920,- Kč/měs.
  • děti s odkladem školní docházky      1 056,- Kč/měs.
Stravné je pouze celodenní. Nevyčerpané stravné vrací vedoucí školní výdejny zpět na účty 1x za školní rok a to v měsíci červenec.

Způsob platby:

  • pokyny k platbám obdržíte e-mailem nebo  v den nástupu do MŠ (variabilní symbol, termíny...)

  • první platba k 15.8.2020, poslední platba k 15.5.2021 - celkem 10 plateb.

  • č.ú.: 43-7691290247/0100 (nezapomeňte uvádět předčíslí účtu s pomlčkou, tedy 43-)
  • nezapomeňte uvést variabilní symbol, který obdržíte na předpise s pokyny k platbám, popřípadě do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno svého dítěte

Upozornění:

  • čísla účtů pro platbu školného a stravného jsou odlišná. Prosíme, abyste platby neposílali dohromady.
  • rovněž vás žádáme, abyste platby posílali měsíčně a ne např.na tři měsíce dopředu

Dodavatelem obědů je Základní škola Šestajovice, svačinky jsou vyráběny v MŠ.
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu