odklad školní docházky

Informace pro rodiče předškoláků

( předškoláci - Děti, které do 31.8.2021 dovrší věku 6 let)


Vážení rodiče,

pokud uvažujete u svého dítěte o odkladu školní docházky nebo si nejste jisti, jestli je vaše dítě na vstup do základního vzdělávání zralé, nezapomeňte včas (objednací lhůta min.2 měsíce) kontaktovat Pedagogicko-psychologickou poradnu (kontakt níže).

Vyšetření ke školní připravenosti dítěte trvá asi 1,5hod., obvykle v dopoledních hodinách. Pokud se jedná jen o částečnou nezralost, příslušný pracovník PPP se domlouvá s rodičem na možnostech rozvoje dítěte a následně obvykle zve rodiče a dítě ke kontrole.


Odklad školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle ŠZ §36 odst.4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícím posuzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.


Kontakty na Pedagogicko-psychologickou poradnu pro Prahu - východ

Adresa:              Mochovská 570, 194 00 Praha 9

Telefon:             281 867 331-4

e-mail:               poradna@pppprahavychod.cz

Provozní doba:  Po-Pá 8.00 - 16.00
 


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu