Povinné předškolní vzdělávání

Omluvy a uvolňování z výuky

Povinné předškolní vzdělávání (PPV) - předškoláci a děti s odkladem školní docházky

  1. Nemůže-li se dítě účastnit povinného předškolního vzdělávání (PPV) z důvodů předem známých zákonným zástupcům(např.rodinná rekreace – 10 prac. dnů a více), požádá zákonný zástupce, minim.týden v předstihu o uvolnění z PPV. Dítě je uvolněno na základě předem předané písemné žádosti ředitelce MŠ (formulář na webu MŠ nebo k vyzvednutí ve třídě).
  2. Nemůže-li se dítě účastnit PPV z nepředvídatelných důvodů (např.nemoc) je zákonný zástupce povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky nebo osobně, paní učitelce/učiteli, zástupkyni ředitelky, ředitelce (tel.:246 082 369, 246 082 368, e-mailem: mslodicka.vydejna@seznam.cz).
  3. Po nástupu do MŠ zapíše zákonný zástupce neprodleně důvod nepřítomnosti na omluvný list dítěte, který si vyžádá u učitelky/učitele.
  4. Pokud nebudou omluvenky zapsány, zameškané hodiny jsou považovány za neomluvené. V případě častých neomluvených pozdních příchodů či předčasných odchodů ( po 8.00 h. nebo před 12.00 h.), neomluvených hodin, má ředitelka právo požádat o pomoc v řešení Oddělení sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).

Přílohy