Omluvy a uvolňování z výuky

Povinné předškolní vzdělávání (PPV) - předškoláci a děti s odkladem školní docházky

Doporučujeme dítě odhlásit první den absence nejpozději do 7.15 hod., aby dítěti nebylo účtováno stravné.


  1. Nemůže-li se dítě účastnit povinného předškolního vzdělávání (PPV) z důvodů předem známých zákonným zástupcům(např.rodinná rekreace – 10 prac. dnů a více), požádá zákonný zástupce, minim.týden v předstihu o uvolnění z PPV. Dítě je uvolněno na základě předem předané písemné žádosti ředitelce MŠ (formulář na webu MŠ nebo k vyzvednutí ve třídě).
  2. Nemůže-li se dítě účastnit PPV z nepředvídatelných důvodů (např.nemoc) je zákonný zástupce povinen omluvit nepřítomnost dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti písemně, telefonicky nebo osobně, řed.,zást.řed.,paní učitelce (tel.:246 082 369, 246 082 368, e-mailem (mslodicka.vydejna@seznam.cz).              Doporučujeme dítě odhlásit první den absence nejpozději do 7.15 hod., aby dítěti nebylo účtováno stravné.
  3. Po nástupu do MŠ zapíše zákonný zástupce neprodleně důvod nepřítomnosti na omluvný list dítěte, který si vyžádá u paní učitelky.
  4. Pokud nebudou omluvenky zapsány, zameškané hodiny jsou považovány za neomluvené. V případě častých neomluvených pozdních příchodů či předčasných odchodů ( po 8.00 h. nebo před 12.00 h.), neomluvených hodin má řed. právo požádat o pomoc v řešení oddělení sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD).

Přílohy

Žádost o uvolnění z výuky_10 a více dnů

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu