Organizace školního roku 2018/2019

Termíny prázdnin


Po dohodě se zřizovatelem, jímž je Obec Šestajovice a dle vyhlášky č.43/2006 § 3 informuji zákonné zástupce o vyhlášených termínech prázdnin ve školním roce 2018/2019.

V těchto termínech bude provoz MŠ zcela uzavřen.

Vánoční prázdniny: Po 24.12. - Út 1.1.2019              

Velikonoční prázdniny:  Pá 19.4. - Po 22.4.2019    

Letní prázdniny: 15.7. - 30.8.2019         


Prázdninový provoz o jarních a letních prázdninách - provoz otevřen: na základě průzkumu zájmu, který proběhne v lednu 2019 pro jarní prázdniny a v dubnu 2019 pro letní prázdniny a po odsouhlasení zřizovatelem, plánován v termínu od:


V těchto termínech bude provoz MŠ otevřen, ale zúžen na závazně přihlášené děti.

Jarní prázdniny provoz: 25.2. - 3.3.2019 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)

Letní prázdniny provoz: Po 1.7. - Pá 12.7.2019 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)


Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2.9.2019.

Vyvěšeno: 24.8.2018                                                                       Bc. Petra Dvořáková
                                                                                                         ředitelka MŠ
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu