Organizace školního roku 2021/2022

Termíny prázdnin

Po dohodě se zřizovatelem, jímž je Obec Šestajovice a dle vyhlášky č.43/2006 § 3 informuji zákonné zástupce o vyhlášených termínech prázdnin ve školním roce 2020/2021.

V těchto termínech bude provoz MŠ zcela uzavřen.

  • Vánoční prázdniny: 24.12.2021
  • Velikonoční prázdniny: 15.4. - 18.4.2022
  • Letní prázdniny:  18.7. - 31.8.2022

Prázdninový provoz o podzimních, vánočních, jarních a letních prázdninách - provoz otevřen: bude organizován na základě průzkumu zájmu a po odsouhlasení zřizovatelem MŠ, podmínkou je závazné přihlášení dítěte.

V těchto termínech bude provoz MŠ otevřen, ale zúžen na závazně přihlášené děti.

  • Podzimní prázdniny:  27. - 29.10 2022 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Vánoční provoz: 27.12. - 31.12.2022 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Jarní prázdniny provoz: 7.2. - 13.2.2022 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Letní prázdniny provoz: 1.7. - 15.7.2022 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)

Školní rok 2021/2022 začíná ve středu 1.9.2020.Vyvěšeno: 1.9.2021

Bc.Marcela Trantinová

ředitelka školy