Organizace školního roku 2021/2022

Termíny prázdnin

Po dohodě se zřizovatelem, jímž je Obec Šestajovice a dle vyhlášky č.43/2006 § 3 informuji zákonné zástupce o vyhlášených termínech prázdnin ve školním roce 2020/2021.


Vánoční prázdniny: 23.-1.1.2023

Velikonoční prázdniny: 6.4.2023

Letní prázdniny: 17.7.-31.8.2023


V těchto termínech bude provoz MŠ zcela uzavřen.

Letní prázdniny: 17.7.-31.8.2023


Prázdninový provoz o podzimních, vánočních, jarních a letních prázdninách - bude organizován na základě průzkumu zájmu a po odsouhlasení zřizovatelem MŠ, podmínkou je závazné přihlášení dítěte.

V těchto termínech bude provoz MŠ otevřen, ale zúžen na závazně přihlášené děti.

  • Podzimní prázdniny: 26.-27.10.2022 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Vánoční prázdniny: 23.-30.12.2022 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Velikonoční prázdniny: 6.4.2023
  • Jarní prázdniny provoz: 13.-19.2.2023 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Letní prázdniny provoz: 3.-14.7.2023 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)

Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.Vyvěšeno: 1. 9. 2022

Bc.Marcela Trantinová

ředitelka školy