Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Šestajovice, v souladu s ustanovením §34, §165 odst. 2, písmene b) zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do Mateřské školy Šestajovice, okres Praha - východ, Pohádková 1, 250 92 Šestajovice a to takto:

Pořadí:       Registrační číslo:   Rozhodnutí:
1.               39                       přijat
2.               37                       přijat
3.               3                         přijat
4.               24                       přijat
5.               10                       přijat
6.               27                       přijat
7.               17                       přijat
8.               38                       přijat
9.               31                       přijat
10.             34                       přijat
11.             26                       přijat
12.             23                       přijat
13.             14                       přijat
14.             16                       přijat
15.             41                       přijat
16.             19                       přijat
17.             21                       přijat
18.             46                       přijat
19.             35                       přijat

Poslední přijatý je narozen v říjnu r.2016.


Mgr. Petra Dvořáková
ředitelka MŠ

Vyvěšeno dne: 4.6.2020


Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu