Seznam přijatých dětí pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Šestajovice v souladu s ustanovením §34, §165 odst. 2, písmene b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Šestajovice, okres Praha - východ, Pohádková 1, 250 92 Šestajovice a to takto:

Pořadí:      Registrační číslo dítěte:    Rozhodnutí:
1.               40                                     Přijat
2.               35                                     Přijat
3.               80                                     Přijat
4.               12                                     Přijat
5.               50                                     Přijat
6.                2                                      Přijat
7.               77                                     Přijat
8.               62                                     Přijat
9.               16                                     Přijat
10.             74                                     Přijat
11.             20                                     Přijat
12.             1                                       Přijat
13.             8                                       Přijat
14.             15                                     Přijat
15.             71                                     Přijat
16.             9                                       Přijat
17.             81                                     Přijat
18.             43                                     Přijat
19.             3                                       Přijat
20.             58                                     Přijat
21.             33                                     Přijat
22.             29                                     Přijat
23.             37                                     Přijat
24.             38                                     Přijat
25.             39                                     Přijat
26.             70                                     Přijat
27.             32                                     Přijat
28.             25                                     Přijat
29.             52                                     Přijat
30.             23                                     Přijat
31.             85                                     Přijat
32.             24                                     Přijat
33.             55                                     Přijat
34.             36                                     Přijat
35.             13                                     Přijat
36.             10                                     Přijat
37.              22                                    Přijat
38.              42                                    Přijat
39.              34                                    Přijat
40.              82                                    Přijat
41.              54                                    Přijat
42.              65                                    Přijat
43.              75                                    Přijat
44.              61                                    Přijat
45.              31                                    Přijat
46.              73                                    Přijat

Poslední přijatý je narozen v lednu r. 2018.

Ředitelka Mateřské školy v souladu s ustanovením §34 b, zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (Správní řád) v platném znění, rozhodla, že vyhovuje žádosti o individuálním vzdělávání pro školní rok 2021/2022 do Mateřské školy Šestajovice, okres Praha - východ, Pohádková 1, 250 92 Šestajovice a to takto:

Pořadí:      Registrační číslo:             Rozhodnutí:
1.              57                                     PřijatMgr. Petra Dvořáková, ředitelka MŠ.                  

Vyvěšeno dne: 31. 5. 2021