Zápis do Mateřské školy Šestajovice na školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zátupců.

POSTUP:

KROK 1. Předzapsání dítěte v Elektronickém předzápisu v době od 17.4. -12. 5. 2020

KROK 2. Podání řádně vyplněných tiskopisů k zápisu několika způsoby v termínu od 11.5. -15. 5. 2020


KROK 1. ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS:

K předzapsání dítěte a k vytištění povinných tiskopisů k zapsání dítěte použijte Elektronický předzápis.


Systém bude otevřený v době od 17.4.do 12.5.2020.
Postup:
 1. zadejte si do internetového prohlížeče odkaz: https://elektronickypredzapis.cz/
 2. v pravém horním rohu stránky klikněte na REGISTRACE. Vyplňte váš e-mail, na který obdržíte aktivační odkaz, dále si vytvořte heslo pro vstup do vašeho účtu a klikněte na: ZAREGISTROVAT
 3. PŘIHLÁŠENÍ DO ÚČTU ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU. Po odeslání registrace vám na e-mail dorazí aktivační odkaz, na něj klikněte a tím aktivujte svůj účet. Poté můžete na tomto webu kliknout na: PŘIHLÁŠENÍ a vaším e-mailem a heslem, které jste si zvolili se přihlásíte do svého účtu.
 4. Vyhledejte MŠ: V horní části stránky zadejte do vyhledávacího okénka: Mateřská škola Šestajovice.
 5. Po zadání MŠ jste odkázáni na informační stránku o MŠ, kde naleznete kontaktní údaje a také podrobnosti o elektronickém předzápisu a řádném zápisu. Zde klikněte na: PŘEDZAPSAT DO MŠ a vyplňte elektronickou žádost. Po vyplnění žádosti klikněte na: ODESLAT ŽÁDOST a tím ji odešlete do MŠ.
 6. Dále vás program navede k vytisknutí vyplněné žádosti, četného prohlášení k očkování a další.

KROK 2. PODÁNÍ TISKOPISŮ:

Řádně vyplněné tiskopisy k zápisu (Žádost o přijetí, Evidenční list dítěte, Čestné prohlášení k očkování a Kopii očkovacího průkazu) můžete do školy podat

v termínu od 11.5. - 15. 5. 2020 několika způsoby:


 1. datovou schránkou školy (zvpxn8b),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. vhozením do poštovní schránky MŠ (v uzavřené obálce s adresou žadatele).
Následně Vám bude na Váš email doručeno registrační číslo a pokyny k možnosti nahlédnutí do spisu. Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bude vyvěšeno pod registračními čísly na webu MŠ nejpozději do 11.6.2020.

Děti jsou přijímány podle následujících kritérií:
 • dovršení 5 let věku do 31.8.2020 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
 • dovršení 4 let věku do 31.8.2020 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
 • dovršení 3 let věku do 31.8.2020 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
 • věk dítěte od nejstaršího, splňují-li všechny děti stanovené podmínky
Kapacita volných míst je 25.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Vyvěšeno 14.4.2020

Na základě odevzdaných povinných dokumentů do MŠ je zahájeno správní řízení o přijetí dítěte do MŠ. Nejpozději do 30 dnů od podání žádosti budou vyvěšeny výsledky zápisu pod registračními čísly na webu a vývěsce MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou. Žádostí přijato 46. Kapacita volných míst ke dni zápisu 19. Původní číslo 25 míst bylo sníženo z důvodů udělení odkladů školní docházky, jejichž vyřízení bylo zpožděno uzavřením poradenských zařízení v době karantény.

Nahlédnutí do spisu:
Ředitelka školy rozhoduje o přijímání dětí do předškolního zařízení  v souladu s §165 odst.2, písm.b) a §34 zák.č. 561/2004 Sb. (správní řád). Dle tohoto zákona mají zákonní zástupci před vydáním rozhodnutí  možnost nahlédnout do spisu svého dítěte a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ. Máte-li zájem této možnosti využít, můžete tak učinit ve čtvrtek 21.5.2020 od 8:00 - 16:00 hodin v ředitelně mateřské školy anebo po dohodě s ředitelkou  MŠ.

Vyvěšeno: 19.5.2020
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Přejít na stránky projektu Učíme se spolu