Zápis do Mateřské školy pro školní rok 2023/2024


1.KROK - absolvujte elektronický předzápis

ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS otevřen od 11. 4. 2023- 2.5. 2023  zde:V elektronickém předzápise vytisknete a vyplníte:
  • žádost o přijetí
  • evidenční list s razítkem lékaře
  • informace pro rodiče ve věci přijetí dítěte
Tiskopis "Oznámení o individuálním vzdělávání", vyplňujete pouze v případě, že je vaše dítě předškolák (trvale hlášený v obci Šestajovice) a nebude docházet do MŠ Šestajovice.

Prosíme, abyste na žádosti o přijetí pečlivě vyplnili svůj e-mail. Na tento e-mail Vám přijde oznámení o přijetí přihlášky a také přidělený čas zápisu.

Pokud někdo nemáte možnost elektronického předzápisu, je možné si po předchozí domluvě vyzvednout tiskopisy osobně v MŠ Šestajovice v době od 11. 4. 2022 - 2.5. 2022. ve třídě Čertíci v pracovní dny 7.00-17.00hod.
Kontakt: 725 019 917.

2.KROK - Zápis do MŠ 9.5. od 13.00 

(přesný čas obdržíte při elektronickém předzápise)

ODEVZDÁNÍ POVINNÝCH DOKUMENTŮ 
S sebou přineste všechny dokumenty (žádost o přijetí, evidenční list s razítkem lékaře, informace pro rodiče ve věci přijetí dítěte) řádně vyplněné a podepsané.

Kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024:
  • dovršení 5 let věku k 31. 8. 2023 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  • dovršení 4 let věku k 31. 8. 2023 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  • dovršení 3 let věku k 31. 8. 2023 s trvalým pobytem v obci Šestajovice
  • věk dítěte od nejstaršího - splňují-li všechny děti stanovené podmínky
Do mateřské školy jsou přijímány pouze děti očkované v souladu s platnou legislativou. Povinné očkování se netýká pouze dětí přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Kapacita volných míst je k dnešnímu dni ...... Toto číslo může být ještě změněno z důvodu probíhajících posouzení odkladů školní docházky u dětí, které docházejí do MŠ.

Výsledky zápisu budou vyvěšeny nejpozději 23. 5. 2023.

Jakékoliv dotazy neváhejte klást na mém telefonu: 725 019 917 nebo na e-mailu: info@mslodicka.cz
Marcela Trantinová, ředitelka MŠ Šestajovice.

Vyvěšeno: 21.3.2023
Aktualizováno: