Akce školy

V tomto školním roce bychom chtěli uskutečnit tyto akce. Termíny budou upřesněny.

Prosinec

Vážení rodiče,
v době vánočních prázdnin, v termínu 23. 12. 2022 – 1. 1. 2023 bude Mateřská škola Šestajovice, se souhlasem zřizovatele uzavřena. Provoz bude od zahájen v pondělí 2. 1. 2023.
Bc. M. Trantinová, ředitelka M
Š

5.12. Mikulášská nadílka
7.12. Peklo Čertovina - celoškolkový výlet - 400,- Kč, odjezd 7.30, batůžek, pití, svačina, dostatečně teplé oblečení


8.12. a 9.12. Vánoční pohádka (Divadélko Ze skříně) - 100,- Kč


Vánoční slavnost pro rodiče

Leden

Mobilní planetárium v MŠ

Únor

Řemeslné dílny

Karneval ve třídě

Březen

Návštěva knihovny
Čtení rodičů/prarodičů v MŠ
Návštěva ZŠ

Duben

5.4. Jarní dílnička
Den Země

28.4. Čarodějnický rej ve třídách dopoledne

Květen

Bee-happy -se včelkami o včelách
Návštěva zemědělského družstva Jirny
Fotografování tříd a skupinek
22.-26.5. Škola v přírodě - předškoláci


Červen

Celodenní výlet do parku Mirákulum
Pasování předškoláků + spaní ve školce pro předškoláky
14.6. Bubnování v MŠ