Akce školy


Březen

7.3. Divadlo Koloběžka 50,-K

Čtení žáků ZŠ před spaním - každý čtvrtek po obědě

Návštěva knihovny

Duben

Návštěva 1.třídy ZŠ , akce pro děti, které jdou letos k zápisu

4.4. Kašpárci, Vodníčci, Čertíci

11.4. Dráčci, Rybičky, Skřítci

12.2. Kouzelník a zlobivé míčky 60,-Kč


5.4. Jarní dílničky ve třídách

18.4. Zápis do 1.třídy

19.4. Den otevřených dveří zde

Den Země v Úvalech

28.4. Čarodějnický rej ve třídách dopoledne

Květen

22.-26.5. Škola v přírodě - předškoláci

Fotografování tříd a skupinek 31.5 

Červen

1.6. Celodenní výlet do parku Mirákulum

Návštěva Pastevka - dle informací ve třídách 

16.6. Pasování předškoláků + spaní ve školce pro předškoláky

20.6. Bubnování v MŠ 

Bee happy - se včelami o včelách