Greelco-logoLogo-erasmus


GREELCO

GREELCO -  Green Learning Community, je projekt Evropské unie Erasmus+ zahrnující partnerství 11 organizací, z nichž osm jsou mateřské školy.


Proč GREELCO

Nedávná zkušenost s pandemií COVID-19 vyústila v „profesionální izolaci“ mnoha praktiků, protože se značně snížily možnosti vzájemného propojování a sdílení praxí. Ukázalo se také, že je třeba posílit digitální dovednosti profesionálů. Kombinace těchto dvou faktorů inspirovala myšlenku vytvoření plodných mezinárodních výměn, které by mohly prostřednictvím virtuálních studijních návštěv oslovit větší počet zainteresovaných odborníků z praxe.

Hlavní cíl

Celkovým cílem GREELCO je vytvořit online vzdělávací komunitu, která spojuje odborníky v oblasti vzdělávání a péče v raném dětství a nabízí jim příležitost zlepšit své digitální kompetence, sdílet své odborné znalosti a také reflektovat a zlepšovat svou praxi.

Jak to GREELCO udělá?

Projekt nejprve posílí odborníky na vzdělávání a péči v raném dětství v oblasti digitálních kompetencí tím, že odborníkům z mateřských škol z osmi zemí umožní vytvořit soubor videí představujících jejich instituce a pedagogické postupy. Každá mateřská škola tak bude moci uspořádat virtuální studijní návštěvu za účelem výměny zkušeností a reflexe praxe s dalšími odborníky z mateřských škol.
Videa a virtuální studijní návštěvy budou přístupné dalším odborníkům na vzdělávání a péči v raném dětství na digitální platformě GREELCO, která bude brzy k dispozici.


Kdo je zapojen?