Kroužky na školní rok 2023/2024

.

Nabídka kroužků v MŠ Šestajovice 

Zápis kroužků probíhá přes Správu MŠ


Keramika

Děti se naučí základům práce s hlínou /vytváření z plátu, kuliček, z hroudy, obtisky, kachlíky, misky a jiné krásné věci/, barvení keramiky glazurami, kombinace keramiky a jiných materiálů k zdobení a dotvoření /dotváření lýkem, proutím, drátováním atd./. Děti si vyrobí krásné dárky pro své blízké. Kroužek je určen pro předškoláky a děti s OŠD.

Přihlášení na kroužek je platné po dobu školního roku /tzn. 2 pololetí/. Platba proběhne ve 2 fakturách.

Lektorka: Michaela Schaffnerová, v případě nepřítomnosti lektorky zastupuje Helena Valtová

Kapacita: 2 skupiny po 10 dětech

Termín: Čtvrtek 13h -15h

Počet lekcí: 10

Cena: 2 000,00 Kč


EDU

V kroužku EDU je důraz kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí vstupu do školy. Program skupin je rozvržen do deseti navazujících lekcí, kdy si děti hrou budou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. Kroužek je určen pro předškoláky a děti s OŠD.

Přihlášení na kroužek je pololetní.

Lektorka: Marcela Trantinová

Kapacita: 2 skupiny po 10 dětech

Termín: Pondělí 15h - 17h

Počet lekcí: 10

Cena: 1 600,00 Kč


Zpívánky

Kroužek je určen dětem od 4 let věku, které mají zájem o hudbu i zpěv. Zábavnou formou bude u dětí rozvíjen rytmus a práce s dechem. Budeme zpívat písničky, seznámíme se s některými hudebními nástroji a při některých písničkách si také zatančíme. 

Přihlášení na kroužek je platné po dobu školního roku /tzn. 2 pololetí/. Platba proběhne ve 2 fakturách.

Lektorka: Marie Bartošová

Kapacita: 12 dětí

Termín: Středa15. 30h

Počet lekcí: 10

Cena: 1 600,00 Kč


Kuchtík 

V kroužku si děti vyzkouší přípravu slaných i sladkých pokrmů. Seznámí se nejen s vařením, ale také s dobrotami připravenými za studena. Naučí se základy stolování, hygienické zásady a samozřejmě i zodpovědnost za úklid a pořádek. Své výtvory si děti mohou sníst hned v kroužku vaření nebo odnést domů.

Přihlášení na kroužek je platné po dobu školního roku /tzn. 2 pololetí/. Platba proběhne ve 2 fakturách. Kroužek je pro děti od 4 let věku.

Lektorka: Kateřina Böhmová

Kapacita: 12 dětí (kroužek se otevře v minimálním počtu přihlášených 8 dětí)

Termín: Úterý15.30h

Počet lekcí: 10

Cena: 1 800,00 Kč


Organizace kroužků v MŠ: Kroužků se mohou účastnit pouze děti, které jsou přijaté do mateřské školy a které jsou v daný den organizace kroužku hlášeny k docházce v MŠ, tedy jsou přítomny v MŠ a jsou zdravé. Pokud se dítě v daný den neúčastní vzdělávacího procesu v MŠ, není možné jej pouze dovést na kroužek. Rovněž není možné, z důvodu bezpečnosti (přehled přítomných/nepřítomných dětí v MŠ), vrátit již vyzvednuté dítě z MŠ zpět na kroužek.

Vyzvedávání dětí po ukončení kroužku: Pokud dítě dochází na kroužek v odpoledních hodinách (po 15. hod.), rodič si jej po ukončení kroužku vyzvedne vždy ve třídě, odkud se běžně rozchází s dodržením doby příchodů a odchodů a provozní doby školy.


PROSÍME, NEZAPISUJTE děti na dva kroužky, které následují po sobě!!! Děti nezapisujte do dvou kroužků ve stejný den.                                                         

Lektoři vyzvedávají děti ze třídy v předstihu, před konáním kroužku, nikoliv z jiného kroužku, kde by narušovali výuku. V odpoledních hodinách děti upřednostňují volnou hru ve třídě, na zahradě, s kamarády. Jeden kroužek je dostatečnou zátěží.

Všeobecně je pro děti předškolního věku 1 aktivita týdně dostačující. Třídní programy v naší MŠ jsou pestré, rozmanité, nabízející dětem každý den dostatek pohybu a příležitostí se rozvíjet všemi smysly.