Kroužky na školní rok 2022/2023

.

Nabídka kroužků v MŠ Šestajovice 

Harmonogram zde

Zápis kroužků zde


Keramika

Při tvořivé práci s hlínou dochází k mnoha kladným reakcím. Již při samotném zpracování hmoty dochází k celkovému uklidnění, rozvíjí se jemná motorika, fantazie, soustředěnost, zručnost. Modelování a sochání z keramické hlíny v dětech rozvíjí trojrozměrné výtvarné cítění a na závěr radost z hotových výrobků.

Děti se naučí základům práce s hlínou ( vytváření z plátu, kuliček, z hroudy, obtisky, kachlíky, misky a jiné krásné věci), barvení keramiky glazurami a engobami, kombinace keramiky a jiných materiálů k zdobení a dotvoření (dotváření lýkem, proutím, drátováním atd.). Děti si vyrobí krásné dárky pro své blízké.

Lektorka: Jana Zetková (17 let praxe s vedením keramického kroužku v mateřské škole).

Kapacita: 3 skupiny po 10 dětech


Koumák

Zrušen pro nedostatečný zájem.

EDU

V kroužku EDU je důraz kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí vstupu do školy. Program skupin je rozvržen do deseti navazujících lekcí, kdy si děti hrou budou rozvíjet schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí čtení, psaní a počítání. Při první hodině je nutná účast rodičů. 

Lektorka: Bc.Marcela Trantinová, věnuje se logopedii, rozvoji komunikačních a řečových dovedností dětí 

Kapacita: 1 skupina/8 dětí


Zpívánky

Kroužek je určen dětem, které mají zájem o hudbu i zpěv. Zábavnou formou bude u dětí rozvíjen rytmus a práce s dechem. Budeme zpívat písničky, seznámíme se s některými hudebními nástroji a při některých písničkách si také zatančíme.

 Lektorka: Marie Bartošová vystudovala Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci v oboru klasický zpěv, během studia se věnovala hlasové výchově dětí. Zkušenost s vedením hudebně dramatického kroužku, výuky zpěvu a klavíru. 

Kapacita: 15 dětí 


Kuchtík 

V kroužku si děti vyzkouší přípravu slaných i sladkých pokrmů. Seznámí se nejen s vařením, ale také s dobrotami připravenými za studena. 

Naučí se základy stolování, hygienické zásady a samozřejmě i zodpovědnost za úklid a pořádek.

Své výtvory si děti mohou sníst hned v kroužku vaření nebo odnést domů.

Lektorka: Kateřina Böhmová

Kapacita: 12 dětí (kroužek se otevře v minimálním počtu přihlášených 8 dětí)


 Organizace kroužků v MŠ: Kroužků se mohou účastnit pouze děti, které jsou přijaté do mateřské školy a které jsou v daný den organizace kroužku hlášeny k docházce v MŠ, tedy jsou přítomny v MŠ a jsou zdravé. Pokud se dítě v daný den neúčastní vzdělávacího procesu v MŠ, není možné jej pouze dovést na kroužek. Rovněž není možné, z důvodu bezpečnosti (přehled přítomných/nepřítomných dětí v MŠ), vrátit již vyzvednuté dítě z MŠ zpět na kroužek.
 Vyzvedávání dětí po ukončení kroužku: Pokud dítě dochází na kroužek v odpoledních hodinách (po 15. hod.), rodič si jej po ukončení kroužku vyzvedne vždy ve třídě, odkud se běžně rozchází s dodržením doby příchodů a odchodů a provozní doby školy.
-       
PROSÍME, NEZAPISUJTE děti na dva kroužky, které následují po sobě!!! Děti nezapisujte do dvou kroužků ve stejný den.                                                                     
Lektoři vyzvedávají děti ze třídy v předstihu, před konáním kroužku, nikoliv z jiného kroužku, kde by narušovali výuku. V odpoledních hodinách děti upřednostňují volnou hru ve třídě, na zahradě, s kamarády. Jeden kroužek je dostatečnou zátěží.
Všeobecně je pro děti předškolního věku 1 aktivita týdně dostačující. Třídní programy v naší MŠ jsou pestré, rozmanité, nabízející dětem každý den dostatek pohybu a příležitostí se rozvíjet všemi smysly.
Přílohy