Milí rodiče,

ráda bych vám nabídla možnost docházet s vaším dítětem na logopedii přímo v mateřské škole. Neváhejte se přijít poradit, zda vaše dítě logopedii potřebuje a individuálně se domluvíme na dalším postupu. 

Můžete docházet pravidelně nebo v delších intervalech, podle vašich možností a volné kapacity. Je samozřejmě možné přijít i na jednorázovou konzultaci. 

Budu vám k dispozici od 12. září 2022

pondělí od 12:30 do 17:00 

úterý od 8:00 do 10:30. 

Logopedie by se měl účastnit i rodič dítěte. 

V úterý dopoledne bude po domluvě možné zapsat dítě na logopedii i bez rodiče.

Objednat se můžete prostřednictvím níže uvedených kontaktů. 

Cena jedné lekce, trvající 30 minut, bude 350Kč. V ceně jsou zahrnuty přípravy a veškeré potřebné materiály, které budete dostávat. 

Pokud na domluvený termín nemůžete dorazit, informujete mě prosím, nejlépe SMS zprávou, a uvolněte tak místo dalším zájemcům. Pondělní odpolední termíny je potřeba zrušit do 8 hodin ráno, úterní dopolední termíny do pondělních 17 h. Při neomluvené absenci vám budu nucena lekci naúčtovat. 

Logopedická depistáž

Orientační vyšetření vývoje řeči vzhledem k věku. Depistáž zahrnuje hlavně prověření úrovně obratnosti mluvidel, artikulace hlásek, fonematického sluchu – rozpoznávání jednotlivých hlásek, rozsahu slovní zásoby, schopnosti tvořit gramaticky správné věty. Výsledkem depistáže bude stručná zpráva, ve které se dozvíte, jestli vývoj řeči vašeho dítěte odpovídá jeho věku nebo zda by bylo žádoucí zahájit logopedickou terapii, případně absolvovat podrobnější vyšetření řeči. Pokud bude vaše dítě logopedii potřebovat, můžeme i nadále spolupracovat formou individuálních terapií v prostorách MŠ. 

Cena depistáže je 200Kč Pokud máte o tuto službu zájem, kontaktujte mě prosím do 30.9.2022 na níže uvedené adrese. Pro platbu pošlu QR kód nebo můžete částku zaslat na účet číslo 2112193694/2700 se jménem dítěte v poznámce. Vyšetření proběhne v průběhu října 2022 v prostorách MŠ. Přítomnost rodiče není nutná. Zprávu vám zašlu na vaši e-mailovou adresu.  


V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat 


Těším se na vzájemnou spolupráci 

Mgr. Helena Slavatová 

tel. č.: 775 63 53 80 

e-mail: helena.slavatova@gmail.com