Mateřská škola Šestajovice, okres Praha - východ

Zřizovatel: Obec Šestajovice, Husova 60, 250 92 Šestajovice

PROVOZNÍ DOBA

7.00 - 17.00 hod.

INFORMACE Z HISTORIE ŠKOLY 

Dne 13. 12. 2007 byl slavnostně položen základní kámen Mateřské školy Šestajovice. Lokalita Za Stodolama ve své novodobé podobě začala vznikat v roce 2008 . Název byl převzat z historického místního názvu (proto je název nespisovný). Mateřská škola zahájila činnost v září roku 2010. Mateřská škola je v obci Šestajovice jediným předškolním zařízením zřízeným obcí.

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLY

  • Kapacita školy: 145
  • Počet zaměstnanců: 21 / zaměstnanci                                                                                                  V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. školní asistenty, asistenty pedagoga apod.).


VZDĚLÁVÁNÍ
 

Pro vzdělávání v naší mateřské škole je závazný Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Od roku 2018 pracujeme s metodikou programu ZAČÍT SPOLU . Od roku 2020 jsou naše třídy zapojeny do programu DOBRÝ ZAČÁTEK na podporu sociálně emoční inteligence dětí předškolního věku.   

Cílem vzdělávacího obsahu je rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání. Rozvíjet samostatnost, upevňovat tělesnou zdatnost dětí, podporovat prosociální chování a kamarádství. Pomoci dětem v budování charakteru, v utvrzení se ve svém pocitu mimořádné hodnoty a potenciálu. Pomoci získat a rozvinout svou sebedůvěru, integritu a odvahu dělat správné věci.


HARMONOGRAM DNE

zde