Bezpečnostní zámkový systém na hlavní budově MŠ


Vážení rodiče,

na hlavní budově MŠ (Pohádková 1) je nainstalován a zprovozněn bezpečnostní zámkový systém.

Jak naše zámky fungují, jak se dozvoníte na třídu

  • po zazvonění se po chvíli ozve pípnutí, v tuto chvíli teprve začne zvonit telefon na třídě a paní učitelce se objevíte na videotelefonu
  • pokud Vás paní učitelka identifikuje, zmáčkne bzučák, kterým Vás vpustí dovnitř, pokud nebude možná identifikace, zvedne paní učitelka sluchátko

Aby bezpečnostní systém plně fungoval, žádáme Vás, abyste nenechávali dveře dokořán otevřené a vždy je za s sebou zavřeli, zároveň abyste nevpouštěli do budovy cizí osoby.

Doby příchodů a odchodů dětí se zavedením zámkového systému nemění, žádáme Vás, abyste je i nadále dodržovali.

Děkujeme Vám za spolupráci.

ředitelka MŠ