Centrum Začít spolu 


ZaS centrum je místem poskytujícím odborné zázemí pro podporu a profesní rozvoj pedagogů, sdílení a společné učení. ZaS centrum pomáhá školám při realizaci programu Začít spolu a přibližuje program učitelům, dětem i rodičům.