26.09.2021

Dobrý začátekhttps://www.scholaempirica.org/metodiky/dobry-zacatek/

V metodice Dobrý začátek jsou proškoleny pedagogové ze tříd Rybičky, Čertíci, Kašpárci  a Vodníčci. Díky společnému sdílení pedagogů a postupnému doškolování je metodika zaváděna a využívána na všech třídách mateřské školy.

Metodika se zaměřuje na rozvoj sociálních a emočních kompetencí malých dětí. Metodika je určená pro mateřské školy a neformální předškolní zařízení.

      METODIKA

 • Je inkluzivní: Je určena pro všechny děti včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vede děti ke kooperativnímu jednání. Je účinná u dětí s potížemi v chování.
 • Je návodná: Představuje konkrétní způsoby práce v oblasti podpory sociálních a emočních kompetencí dětí ve věkovém rozmezí zhruba od 2 do 7 let.
 • Je ověřená: Tato metodika je v zahraničí ověřována více než 30 let a má prokázané pozitivní dopady na chování dětí i rodičů. Schola Empirica s metodikou pracuje od roku 2011. 
 • Zahrnuje / angažuje rodiče: Zaměřuje se na společné působení a komunikaci pedagogů a rodičů.

      HLAVNÍ TÉMATA

 • Navazování a udržování dobrých vztahů mezi učiteli a rodiči
 • Soužití ve třídě, budování důvěry, vztahů a komunikace
 • Pozitivní pozornost, uznání, a chválení dítěte, podpora vhodného a kooperativního chování
 • Strategie práce s nevhodným chováním dětí
 • Práce s emocemi, sebeovládání
 • Zvládání vzteku a agresivity

 • Řešení problémů a konfliktů ve třídě
Certifikát Dobrý začátek