Zahrada MŠ v duchu EVVO

(Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)


Významným projektem, který spustil zřizovatel MŠ, obec Šestajovice, je rekonstrukce zahrady naší mateřské školy (stávající herní prvky byly využity k založení nových dětských hřišť v obci).

Projekt získal podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa: 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.

Na základě získání dotace se na zahradě MŠ byly vybudovány přírodní herní prvky, přírodní překážky a smyslové mapy. Provážeme tak život na školní zahradě s realitou a zákonitostmi přírody. Vytvořením zázemí pro faunu a floru, poskytneme dětem přirozený zdroj informací  a zkoumání přírody. Upravovala se pravá část z pohledu od MŠ. Levá strana - mlhoviště, fotbalové hřiště, dopravní hřiště a altán byly zachovány.

Cílem projektu "Přírodní zahrada Šestajovice" je díky vhodně zvolenému přírodnímu prostředí působit na rozvoj dítěte k environmentální senzibilitě a na rozvoj osobnostní charakteristiky pro budoucí zodpovědné proenvironmentální chování. Na základě participace budeme působit nejen na rodiče, ale i na další rodinné příslušníky. Povedeme tak děti k hledání informací nejen v médiích, ale také přímo při spolupráci s odborníky a specialisty.

Využijeme nejefektivnější dobu - předškolní věk - pro výchovu k environmentální výchově - jako k výchově k trvale udržitelnému rozvoji, kdy děti v tomto věku mají velkou schopnost empatie a jejich návyky lze celkem snadno ovlivnit. Zážitkovou a prožitkovou formou vzdělávání budeme vytvářet u dětí přínosný, kladný vztah k přírodě.

Herní prvky a modelace terénu povzbudí u dětí pohyb, pomohou zdokonalovat motorické dovednosti, obratnost a smysl pro balanci. Celý koncept přírodního hřiště má dětem nabídnout celou řadu nových podnětů, které pozitivně ovlivní smyslové vnímání, kreativitu, přirozenou zvídavost a estetické cítění dětí.

Herní prvky:
 • iglů s tunelem z vrbového proutí
 • kolotoč
 • spirálová zahrádka
 • krmítko pro ptáky
 • hmyzí domek
 • kreslící tabule
 • přírodní nerovnost se skluzavkou
 • balanční prvek ve tvaru vláčku
 • přírodní nerovnost se zemljankou (průlezný tunel)
 • balanční prvek - dvouvěžová sestava (skluzavka - lanové prvky)
 • balanční prvek kláda s hlavou zvířete
 • houpačka - ptačí hnízdo
 • nášlapné kůly
 • skluzavka
 • hrací domky
 • smyslový chodník
 • výsadba 200 ks keřů, různých druhů rostlin, bylinek
 • výsev nového trávníku
 • zastíněná pískoviště