Školné (úplata za vzdělávání)

je stanovena na školní rok 2023/2024 s platností od 1. 9. 2023 v částce  520,-Kč měsíčně.

V případě přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin se částka poměrně sníží.
Platbu proveďte vždy do 15.dne v měsíci (pokyny k platbám jsou uvedeny níže).

Dětem, které dovrší do 31. 8. 2024 věku 6 let (předškoláci) a dětem s odkladem školní docházky je poskytováno vzdělávání  bezúplatně.

Způsob platby

  • pokyny k platbám obdržíte e-mailem nebo nejpozději v den nástupu do MŠ (variabilní symbol, termíny...)
  • první platba k 15. 9. 2023, poslední platba k 15. 6. 2024 - celkem 10 plateb.
  • č.ú.: 43-7690420257/0100 (nezapomeňte uvádět předčíslí účtu s pomlčkou, tedy 43-)
  • nezapomeňte uvést variabilní symbol, který obdržíte na předpise, popřípadě do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno svého dítěte.

Upozornění:

  • čísla účtů pro platbu školného a stravného jsou odlišná, prosíme, abyste platby neposílali dohromady
  • rovněž vás žádáme, abyste platby posílali měsíčně a ne např.na tři měsíce dopředu.