Organizace školního roku 2020/2021

Termíny prázdnin

Po dohodě se zřizovatelem, jímž je Obec Šestajovice a dle vyhlášky č.43/2006 § 3 informuji zákonné zástupce o vyhlášených termínech prázdnin ve školním roce 2020/2021.

V těchto termínech bude provoz MŠ zcela uzavřen.

  • Vánoční prázdniny: 24.12.2020
  • Velikonoční prázdniny: 2.4. - 5.4.2021
  • Letní prázdniny:  12.7. - 31.8.2021

Prázdninový provoz o vánočních, jarních a letních prázdninách - provoz otevřen: bude organizován na základě průzkumu zájmu a po odsouhlasení zřizovatelem MŠ, podmínkou je závazné přihlášení dítěte.

V těchto termínech bude provoz MŠ otevřen, ale zúžen na závazně přihlášené děti.

  • Vánoční provoz: 23.12., 28.12. - 31.12. (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Jarní prázdniny provoz: 8.3. - 14.3.2021 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Letní prázdniny provoz: 1.7. - 9.7.2021 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)

Školní rok 2020/2021 začíná v úterý 1.9.2020.Vyvěšeno: 24.8.2020

Mgr. Petra Dvořáková,
ředitelka MŠ