Organizace školního roku 2023/2024

Termíny prázdnin

Po dohodě se zřizovatelem, jímž je Obec Šestajovice a dle vyhlášky č.43/2006 § 3 informuji zákonné zástupce o vyhlášených termínech prázdnin ve školním roce 2023/2024.


Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023  - 2. 1. 2024

Letní prázdniny: 15. 7. - 30. 8. 2024

V těchto termínech bude provoz MŠ zcela uzavřen.Prázdninový provoz o podzimních, vánočních, jarních a letních prázdninách - bude organizován na základě průzkumu zájmu a po odsouhlasení zřizovatelem MŠ, podmínkou je závazné přihlášení dítěte.

V těchto termínech bude provoz MŠ otevřen, ale zúžen na závazně přihlášené děti.

  • Podzimní prázdniny: 26. - 27.10.2023 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Vánoční prázdniny: 27.12. 2023 - 2.1 .2024 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024
  • Jarní prázdniny provoz: 19. 2. - 25. 2. 2024 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)
  • Letní prázdniny provoz: 1.7. - 12. 7. 2024 (provoz MŠ bude zúžen na přihlášené děti)

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. 9. 2024.Vyvěšeno: 1. 9. 2023

Bc. Marcela Trantinová

ředitelka školy