Harmonogram dne

Denní režim školy:

7.00 - 7.50 Příchody dětí a ranní úkol s rodičem
8.00 Uzamčení budovy
7.00 - 9.00 Volné hry, ranní rituály, průběžná svačinka
9.00 - 9.45 Komunitní kruh, hudební a pohybová chvilka, vzdělávací a zájmové činnosti v centrech aktivit
10.00 - 11.50 Pobyt venku, na zahradě, pohybové hry a aktivity (pobyt venku se nekoná extrémních venkovních podmínkách ( 3.st.znečištění vzduchu, mráz - 10°C, déšt)
12.00 - 12.30 Oběd
12.30 - 13.00 Volné hry dětí, odchody dětí "po obědě"
13.00 - 14.00 Doba odpočinku, relaxace - četba pohádek, poslech relaxační hudby, minim.doba odpočinku je pro všechny děti 0,5 hodiny, práce s předškoláky
14.00 - 14.30 Odpolední svačinka
14.30 - 16.50 Volné hry, činnosti dle vlastního výběru dětí, dokončování projektů, v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě, kroužky.
15.00 - 16.50 Odpolední odchody dětí
17.00 Konec provozní doby školy, uzamčení budovy

Režim dne je zejména postaven na časech jídel.

Pružný denní řád umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí.

Časový rozvrh odchodů:

  • Odchody dětí po obědě: 12:30 - 13:00
  • Odchody dětí po odpolední svačině: 15:00 - 16:50